Pergelaran Sendratari Kuda Ngawiat


Pergelaran Sendratari “Kuda Ngawiat”

Minggu, 30 Juni 2019

Pukul 10.00 WIB – Selesai

Panggung Candi Bentar

Taman Mini "Indonesia Indah"

Copyrights 2016, Taman Mini "indonesia indah" All Rights Reserved.